:)

"רק מי שנוהג

מתון מתון

ובשלווה גמורה

יצליח בכל מעשיו"